Ascension, een proces


Onderdeel uitmaken van het ruimte-tijd aspect in directe relatie met het Energetisch Vermogen van het Al-Dat-Is (Al) geeft bestaansrecht aan het concept van Zijn, van existeren in Bewustzijn. Dit is een op Universele Wetten gebaseerd principe. Zonder de continue verbinding met het Al is bewustzijn onderhevig aan de grillen van het ruimte-tijd aspect waar het individu zich in bevindt. In onze situatie houdt dit in dat wij tot nu toe vooral afhankelijk zijn van de overvloed aan invloeden vanuit onze positie in het ruimte-tijd aspect van de huidige 3D-Aarde Matrix. Simpel gezegd is onze weg tot nu toe onder invloed geweest van lagere frequenties vanwege onze positie binnen het 3D ruimte-tijd aspect en het ontbreken van de completerende factor: de verbinding met de energetische kracht van het Al.


Wanneer de relatie met het Al wordt hersteld vindt er een aanpassing plaats, een verplaatsing binnen het ruimte-tijd aspect waardoor betrokkenen worden afgestemd op hun nieuwe positie binnen het Al. Daardoor verandert hun realiteit en hun waarneming en wordt het vermogen vergroot van het Zijn. De directe relatie met waarnemingsvormen in lagere frequenties neemt af en zorgt voor een splitsing met achtergebleven onderdelen. Vervolgens wordt het bewustzijn van betrokkenen gecorrigeerd naar het nieuwe niveau van Zijn.

Dit eindmoment wanneer de relatie wordt hersteld en de verplaatsing plaatsvindt, is wat het moment van Ascension wordt genoemd. Tijdens de voorbereiding om door Ascension te kunnen gaan dient er wel het een en ander te gebeuren om de betrokkenen gereed te maken voor het grote moment wanneer de verbinding met het Al wordt hersteld.

Deze voorbereidingen zijn volop gaande. Wij weten allemaal uit eigen ervaring hoezeer dit proces zijn stempel heeft gedrukt op ons dagelijks leven en wat nog steeds het geval is. We zijn inmiddels in 2015 en de geruchten over allerlei mogelijke scenario’s gonzen door de wereld. Wat het meest opvalt is dat de 'wereld van gechannelde informatie' begint af te brokkelen in geloofwaardigheid en velen raken van hun geloof af. Dat proces is een van de vereisten bij onze voorbereiding. Het scheiden van lagere en hogere trilling, ook zo met informatie.

Het gaat om je eigen voorbereiding. Tijdens het proces worden je vorderingen getoetst. Die zijn 'leesbaar' en zullen je brengen waar je waar je mee resoneert. Je bent dan afgestemd op de trilling van dat spectrum van bewustzijn.

Met een goed functionerend lichaam waarvan de cellen in een goede balans zijn, kunnen wij het proces van Ascension beter ondergaan. Jaren geleden schreef ik hier een aantal artikelen over met betrekking tot de werking van de atomen waarbij de draaiing van de electronen rond de kernen in relatie staat tot de opname van de binnenkomende kosmische trilling die uiteindelijk het proces in de cellen doet versnellen totdat er een dusdanige frequentieverhoging ontstaat dat er een congruentie optreedt met het binnenkomende en omringende kosmische licht en waardoor het geheel van de atomen/cellen en dus van het totale lichaam kan worden opgetrokken in een totale frequentieaanpassing en realiteitsverandering. Het blijft echter wel een zorgvuldig en moeizaam proces dat veel zorg vraagt en fysiek ongemak oplevert. Vervuilde cellen, cellen die boordevol oude (laagtrillende) informatie zitten en boordevol toxische stoffen kunnen niet eenvoudig door het proces van de kosmische veranderingen, het zogenoemde Light Body Process. Er zal opruiming en patroonverandering moeten optreden en acceptatie van de ziel die het lichaam bewoont.
Er vindt dan ‘strijd' plaats met de functie van de ego om de originele staat te herstellen voordat verhogingen vat kunnen hebben. Die ‘strijd’ in de cellen kan zeer belastend zijn voor de persoon. Soms laat het lichaam het zelfs afweten wanneer het proces te zwaar is en teveel impact heeft of de organen en het algehele gestel van de persoon. Het LBP is voor velen gestart sedert 11 november 2011 en zal nogal wat veranderingen individueel met zich meebrengen. Het LBP is een proces dat de cellen van het huidige lichaam voorbereid op het de christallijne samenstelling van de cellen (meer lichtbevattend en doorlatend) die we na Ascension zullen hebben. Het LBP is géén gemakkelijk proces en afhankelijk van je bestemming of toekomstige missie in het goddelijke plan kan de ervaring variëren van mild tot zeer belastend. Maar ook dan zal ieder kunnen dragen wat gegeven wordt. Indien je missie veel vergt dan krijg je meer aanpassing die afgestemd is op je ervaring en vorming in vorige levens waar reeds eerdere missies aan de orde waren. Je cellen dragen daar de coderingen van en zijn in feite voorbereid op de veranderingen die voor het lichaam van deze incarnatie nodig zijn.

De mensen die al eerder werden voorbereid zijn meestal Ascension Volunteers. Dat zijn de wegvoorbereiders die ondermeer kosmische poorten helpen openzetten, de poorten openhouden, als groep hoogstwaarschijnlijk als eerste zullen ascenderen en waarvan sommigen terugkomen om de massa te helpen door hun moment van Ascension te gaan.

De trekkracht van het oude is zwaar en en maakt het lastig om in balans te blijven en niet toe te geven aan oude gewoonten en oude denkbeelden waarvan je dacht dat je die kwijt was. Deze laatste maanden zijn symbolisch voor de ‘strijd om de zielen’ waarbij de verwachting is dat er een definitieve splitsing zal komen tussen groepen waarvan de ene verder opgetrokken wordt en de ander niet zal weten te ontsnappen aan de afstemming met lagere frequenties en de daarbij horende denkbeelden, normen en waarden.

Deze laatste maanden zijn een definitieve test voor velen. Nu is het belangrijk om vol te houden en er nog een extra zetje bovenop te doen wanneer nodig. Hou in gedachten dat je lichaam onlosmakelijk verbonden is met alles waar je doorheen gaat en wat je ervaart. Zorg voor een goed functionerend fysiologisch systeem en een goede fysieke balans. Laat dat tot uiting komen in de verzorging van je innerlijke afstemming en de fysieke verzorging van je lichaam. Het maakt de grote veranderingen die we nu ervaren de komende maanden een stuk eenvoudiger te dragen en vooral voor de verankering ervan voordat de komende verschuiving naar de volgende bestemming zich aankondigt. Een ieder dient zélf te beslissen welke kant hij/zij op wilt. Ascension is er voor iedereen. Besef wel dat er niet veel tijd is en dat er van beide zijden van de dualiteit getrokken gaat worden. Hoe het allemaal afloopt weet nog niemand, maar feit is dat wij individueel zelf bepalen waar we mee geconfronteerd wensen te worden, verder wegglijden in het oude wat vrij ongemerkt gaat, of opgetild worden naar een volledig nieuwe ervaring die helemaal vrij komt te staan van pijn, angst, lijden, enz.

Een advies is om zo dicht mogelijk te blijven in je verbinding met het Al, de Bron waar je goddelijke vonk van afkomstig is. Het is nu niet langer nodig om door alle soorten moeilijke spirituele oefeningen te blijven gaan die door anderen zijn bedacht of gechanneld. Verbindt je simpelweg en accepteer dat je onderdeel bent van het Al. Visualiseer de Bron zoals jij die ziet, het is altijd goed vanuit jouw innerlijke waarheid. Leg vervolgens een vorm van eed af met de Bron. Praten dus met de Bron en op die manier de verbinding leggen waarbij je de keuze aangeeft die je maakt en de toekomst die je verkiest in te gaan. Beleef het gevoel vanuit je intentie in deze vorm van het afleggen van een waarheidsgetrouwe eed van jou met de Bron. En dan is het enige dat nog rest om de tijd die nog over is in deze oude realiteit zo goed mogelijk uit te zitten en te zorgen voor het in standhouden van je energetische en fysieke balans. Vernieuw elke dag je verbinding met de Bron en wees dankbaar.